Sateye

Optimering af vareautomater

Har De oplevet at Deres vareautomater ofte ikke virker eller ikke er fyldt op og De derfor mister salg og indtjening? Er det også sket at automater er blevet fyldt op, hvor der ikke var behov for det?


Tomme automater koster penge
Vareautomater skal helst være klar til salg 24 timer i døgnet, men i den virkelige verden er det ofte ikke tilfældet. Manglende kendskab til præcist hvornår på dagen eller ugen at omsætningen finder sted gør, at automaterne ikke bliver fyldt op i tide. Hvis automaten er gået i stykker går der ligeledes tid, hvor kunderne oplever det som et irritationsmoment ”når tingene ikke virker”. Begge dele koster på bundlinien og kan medvirke til et dårligt image.


Ineffektiv ressource styring
Mange firmaer har faste ruter til de ansatte der skal fylde automaterne op med varer. Derfor vil det ske at der rent faktisk ikke er behov for at fylde en del af automaterne op, da der stadig er masser af varer i dem. Det er spild af arbejdsløn og kørsel.


Sateye hjælper med at optimere driften
Sateye har erfaring med at hjælpe firmaer inden for logistik løsninger som ovenstående. Løsningerne er bygget på en Sateye kommunikations enhed samt vores softwarepakke FoxGate. Ved installation af en Sateye kommunikations enhed får De en intelligent automat, som giver følgende muligheder: Ved nedbrud tilkaldes automatisk en serviceteknikker. Når automaten er ved at være tom (men endnu ikke er det!) sendes besked til Jer (eller en e-mail til kantinen) om af der skal påfyldes mere sodavand, snacks, osv. FoxGate systemet giver mulig-hed for at modtage indkomne beskeder og videreformidle disse til enten teknikere eller personer med ansvar for daglig drift. Man kan kommunikere med de enkelte automater og f.eks. forespørge om de helt aktuelle lagertal, få vist omsætningen over tid m.v. Dette system kan kombineres med et ERP system, f.eks. SAP eller Navision, til automatisk lagerstyring og genbestilling, kørselsplanlægning osv. Ved integration med meteorologiske data vil De med større sikkerhed kunne forudsige de kommende dages salg og dermed optimere Deres kørselsplaner.


Brug ressourcerne mere effektivt
Kunder som vi har hjulpet med en løsning af ovenstående problemer, har fået frigjort arbejdskraft til at lave forebyggende arbejde på automaterne. Det har medført en langt højere oppetid samt et behov for færre ressourcer til at vedligeholde det samme antal automater.

Vareautomat brochure (PDF)
 
Sateye A/S
Jomfruløkken 4 | 8930 Randers NØ | Denmark
Tlf. +45 86 42 56 00
Info
 
bilalarm | bådalarm | mcalarm | varevogne | entrepenør | flådestyring | værditransport | containerovervågning | automater | trådløs_kommunikation | logistik | alarmcentral | dataopsamling | erp | forsikringsselskaber | alarmcentraler | mapinfo | cowi | kontakt | business | teknisk_support | forside | gb | fr | es | de | pt
DME A/S | Poul Tarp A/S