Sateye

Containerovervågning

Stationære kølecontainere

Mange store supermarkeder anvender kølecontainere som ekstra lagerplads for ferskvarer. Værdien af varerne er ofte mange hundredetusinde kroner. Som ekstern enhed er containeren mere udsat for temperatursvingninger såvel som indbrud.


Andre containere

Hvor er containeren? Hvem skal have adgang til den og hvornår? Find svar på disse spørgsmål nedenfor.

Konstant overvågning med Sateye og FoxGate
Sateye har udviklet FoxGate overvågningssystem, som er baseret på de 24 GPS satellitter der kredser om Jorden. Gennem FoxGate, som bygger på en Internet platform, kan samtlige virksomhedens medarbejdere direkte få adgang til at følge samtlige virksomhedens containere og trailere, som har en Sateye enhed monteret, og se præcist hvor disse befinder sig. Forudsætningen er at der er GSM dækning, da systemet kommunikerer ved hjælp af SMS beskeder.


Alarm ved Temperatur udsving
Ved transport af f.eks. ferskvarer er det essentielt at varerne transporteres inden for et klart fastsat tempe-ratur interval. Kommer temperaturen uden for dette interval modtages en alarm umiddelbart i FoxGate. Derudover kan der sendes en alarm til to andre modtagere. Har De derudover brug for at dokumen-tere hvad temperaturen har været under transporten, kan De sætte systemet op til at sende information med faste mellemrum, f.eks. en gang pr. time.

Adgangskontrol
En god måde at sikre Deres værdier er at give adgang til f.eks. containeren inden for et bestemt tidsinterval. Dette kan De styre hjemme fra firmaet gennem FoxGate. De har mulighed for at aktivere eller deaktivere elektroniske nøgler, således at der kun er adgang når containeren er nået frem til bestemmelsesstedet.

Alarm ved indbrud
Skulle uheldet være ude ved at der er indbrud, modtager De umiddelbart en alarm. Også her kan der sendes en meddelelse til tre modtagere. Sikringen kan ske via flere typer sensorer bl.a. infrarød bevægelsessensor.

Batteri backup
Sateye-enheden er opbygget med en batteri backup funktion, som gør at traileren eller containeren kan efterlades i en længere periode uden strømforsyning, men med løbende GPS positionering. Når traileren flyttes genoplades batteriet hurtigt, så overvågningen ikke afbrydes.

Container brochure (PDF)
 
Sateye A/S
Jomfruløkken 4 | 8930 Randers NØ | Denmark
Tlf. +45 86 42 56 00
Info
 
bilalarm | bådalarm | mcalarm | varevogne | entrepenør | flådestyring | værditransport | containerovervågning | automater | trådløs_kommunikation | logistik | alarmcentral | dataopsamling | erp | forsikringsselskaber | alarmcentraler | mapinfo | cowi | kontakt | business | teknisk_support | forside | gb | fr | es | de | pt
DME A/S | Poul Tarp A/S