Sateye

Driftsoptimering af entreprenør materiel - med sikkerhed

Har De oplevet at Deres entreprenør materiel ofte ikke virker p.g.a. manglende vedligeholdelse og De derfor mister omsætning og indtjening? Har De mistanke om at Deres materiel anvendes ud over aftalt tid? Er det også sket at noget af Deres materiel er blevet stjålet?


Stillestående maskiner koster penge
Entreprenørmaskiner skal helst være klar til brug 24 timer i døgnet, men i den virkelige verden er det ofte ikke tilfældet. Manglende kendskab til præcist hvornår der er behov for at maskinerne skal vedligeholdes gør, at maskinerne ikke bliver repareret i tide. Hvis maskinerne går i stykker medens de er udlejede, oplever kunderne det som et irritations-moment, når tingene ikke virker. Begge dele koster på bundlinien og kan medvirke til et dårligt image.


Ineffektiv ressource styring
Mange firmaer vedligeholder maskinerne for ofte. Det er spild af materialer og arbejdsløn


Stjålne maskiner
De fleste forsikringsselskaber opkræver så høj en præmie for at forsikre f.eks. en rendegraver at stort set alle entreprenørfirmaer vælger at være selvforsikrede. Når en maskine bliver stjålet koster det derfor hurtigt mange hundredetusinde kroner.


Sateye hjælper med at optimere driften og sikre maskinerne
Sateye har erfaring med at hjælpe entreprenørfirmaer inden for ovenstående problemstillinger. Løsningerne er bygget på en Sateye kommunikations enhed, som installeres i den enkelte maskine, samt vores softwarepakke FoxGate. Via Sateye og Foxgate opnår man at kunne sikre samtlige maskiner mod tyveri ved hjælp af et aktivt overvågningssystem. Såfremt man også installerer vores driftsoptimeringsmodul kan indtjeningen på maskinparken optimeres.


Sateye og FoxGate generelt
Sateye og FoxGate er et moderne overvågnings system som sikrer Deres maskiner ikke bare for tyveri, men også driften for herigennem at opnå den størst mulige indtjening. Nøgle områderne med Sateye og FoxGate er at sikre, at De får den rigtige information til at maskinerne kører optimalt indenfor de rammer den løbende vedligeholdelse kræver.


FoxGate Driftsoptimeringsmodul
FoxGate systemet kan De anvende både som standalone program og i forbindelse med økonomi-programmer, databaser, regneark og tekstbehandling.


Service og vedligeholdelse
De får dagligt rapporteringer til Deres kontor software, hvor De kan se hvor mange timer maskinerne har kørt og på hvilke tider de kører. Dette bliver samtidig summeret op i vores service modul som viser hvilke maskiner der trænger til service, ud fra de regler om forebyggende service eftersyn som De selv angiver, dette kan f.eks. være service eftersyn for hver 250 timer drift, når maskinen nærmer sig det tidspunkt vil der være mulighed for at planlægge hvilke maskiner der først skal serviceres.Rapportering
Der er i PC systemet en udvidet rapporterings funktion, hvor De har mulighed for at trække rapporter på hvornår maskinerne er blevet brugt. De kan f.eks. få rapporter indenfor følgende emner:

  • Præcist hvilke tidspunkter maskinen er startet og hvor lang tid den har kørt
  • Hvor lang tid har maskinerne kørt siden sidste service eftersyn
  • Hvilke maskiner skal/skulle/eller skal snart serviceres

Herudover kan De selv definere rapporter med den information der måtte være ønskelig til netop Deres virksomhed.

Rapportering

Automatisk tidsstyring af maskinen
Denne funktion sikrer af maskinerne kun bliver brugt når De kan acceptere det, dette ved at automatisk slukke for maskinen udenfor arbejdstid. Dette gøres via vores tidskontrol, hvor De, som vist nedenfor, en gang for alle indtaster hvilket tidspunkt maskinen må køre. Ud over dette tidspunkt er maskinen låst. De kan dog selv åbne maskinen med en simpel kommando, hvis der skulle være undtagelser og maskinen skal køre i en weekend. Genialt ved udlejning af maskiner!

Automatisk tids styring

Data udveksling
Hvis de har behov for fakturering af deres kunder ud fra de informationer der er tilgængeligt i Sateye systemet, vil der kunne udveksles data med de fleste økonomi systemer.


Sikring af maskinen
Sateye boksen har inkluderet et avanceret GPS alarm system, der sikrer, at De til hver en tid kan se maskinens position og at De modtager besked hvis den er flyttet eller der forsøges indbrud - se special brochure!

GeoFence eller Pladsvagt

Brug ressourcerne mere effektivt
Kunder som vi har hjulpet med en løsning af ovenstående problemer, har fået frigjort ressourcer til at lave forebyggende arbejde på maskinerne. Det har medført en langt højere oppetid samt et behov for færre ressourcer til at vedligeholde det samme antal maskiner. Deres investering er hurtigt tjent hjem! Sateye A/S vi er specialiserede inden for trådløs kommunikation. Vi løser opgaver inden for logistik, flådestyring, genfinding af biler, fjernovervågning og meget andet. Spørg os så får De råd!
Mini graver
 
Sateye A/S
Jomfruløkken 4 | 8930 Randers NØ | Denmark
Tlf. +45 86 42 56 00
Info
 
bilalarm | bådalarm | mcalarm | varevogne | entrepenør | flådestyring | værditransport | containerovervågning | automater | trådløs_kommunikation | logistik | alarmcentral | dataopsamling | erp | forsikringsselskaber | alarmcentraler | mapinfo | cowi | kontakt | business | teknisk_support | forside | gb | fr | es | de | pt
DME A/S | Poul Tarp A/S